Wzór certyfikatu

Certyfikat Wiarygodna Szkoła jest szczególnym i prestiżowym wyróżnieniem Uczestnika Programu, potwierdzającym jego solidność, rzetelność i wiarygodność pod względem zapewnienia właściwego poziomu edukacyjnego, wychowawczego i bezpieczeństwa w szkole. Posiadanie Certyfikatu sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły zarówno w regionie jej działalności, ale też w Polsce. Dzięki Certyfikatowi Uczestnik Programu wzmacnia również swoją pozycję wśród innych szkół jako wiarygodny partner w edukacji oraz podkleśla prestiż Szkoły i właściwe jej zarządzanie..

Certyfikat występuje w formie elektronicznej, ale także w formie eleganckiego, luksusowego dyplomu w drewnianej, złotej oprawie o wymiarach 53 cm x 45 cm. Nasz Certyfikat jest unikatowym wzorem, szczególnie wyróżniającym się spośród innych trofeów.wiarygodna firma